top of page

Med ambition att påverka

En hållbar räntefond - Impactfonden investerar i obligationer vilka kategoriserats som hållbara av en extern ESG-analytiker*. Emittenten ska tydliggöra vilka av FN:s globala mål* som kapitalet ska premiera och hur deras verksamhet ska bli mer hållbar.
Först därefter påbörjas Impactfondens investeringsprocess*.


    Impactfonden kan inte garantera att emittenterna når sina mål men kommer kräva att uppställda lånekriterier efterlevs. Annars ska lånen återbetalas eller innehaven avyttras. *Mer information under Impact Investing.

Förvaltad av: 

Logotyp med symbol (guld_vit).png


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

 


-0.11%
1 vecka*
 


-0.03%
1 månad*

 


+0.20%
i år*
 


+0.44%
Sedan start*
 

*NAV Impactfonden A-Klassen: 100,44 (2022-05-13) Kurshistorik
 


-0,47%
1 vecka*
 


-0,19%
1 månad*

 


-0,35%
i år*
 


-3,74%
Sedan start (2021-11-26)*
 

*NAV Impactfonden A-Klassen: 96,26 (2023-07-21) Kurshistorik
 

PRI Sig White.png
FILS bild.png
sdgs.png

Du kan bli direktkund hos Impactfonden eller investera genom våra samarbetspartners:

Fästpunkt 1
bottom of page