top of page

ESG

Impactfonden beaktar, som en del i Investeringsprocessen, i vilken utsträckning emittenten är transparent med sitt ESG-engagemang och om detta arbete är förenligt med Fondens mål att följa Principles for Responsible Investments – PRI, se Impact Investing.

My Post (35)_edited_edited.png

Miljö- & klimategenskaper
(Environmental) 

 

Inkluderar faktorer som tex. resursförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall, samt dess påverkan på miljö och klimat. Varje företag påverkar och påverkas av miljön, men i varierande utsträckning beroende på bolag och sektor.

My Post (33)_edited_edited.png

Sociala egenskaper 
(Social) 

 

Adresserar de relationer och kontaktytor ett företag har med människor i de samhällen där de bedriver sin verksamhet. Sociala kriterier inkluderar även relationen med anställda, samt mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter. Varje företag verkar i och är beroende av ett väl fungerande och rättvist samhälle.

My Post (36)_edited_edited.png

Bolagsstyrning
(Governance) 

 

Innefattar de interna styrsystemen, rutiner och kontroller som ett företag implementerar för att fatta effektiva beslut, följa lagen och leva upp till förväntningarna hos externa intressenter. Varje företag är i behov av ett välfungerande styrsystem för en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling.

Environmental, Social & Governance

bottom of page