top of page

Fondbolaget

ISEC logo.jpg

ISEC Group är Nordens största oberoende leverantör av fondförvaltning till finanssektorn med ca 300 miljarder kronor i AUA (Assets under Management). ISEC Services AB, org.nr: 556542-2853, står under Finansinspektionens tillsyn och är ansvarigt fondbolag för Impact Credit Opportunity Fund, org.nr: 515603-1857.

ISEC står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) och lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Bolaget administrerar över 200 fonder i Norden.

 

ISEC tillhandahåller utöver fondförvaltning också riskhantering, regelefterlevnad, värdering, finansiell rapportering och fondadministrationstjänster. ISEC har kompetens inom de flesta tillgångsklasserna och har varit involverade i utvecklingen av den Nordiska fondmarknaden sedan bolaget grundades år 1987.

 

ISEC har 60 anställda med kontor i Stockholm och Umeå.

ISEC stödjer hållbar utveckling

I och med att Disclosure-förordningen (SFDR) trädde i kraft har ISEC antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet. För samtliga ISEC Services-fonder beaktar man huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. På sikt är ambitionen att flera fonder ska främja positiva egenskaper som är positiva ur ESG-synpunkt.

 

Läs mer om ISEC:s hållbarhetsarbete

bottom of page