top of page

Fondutveckling

pointer-5715605_640_edited_edited.png

Impactfonden lanserades under november 2021. Möjligheten att delta i Fondens arbeta och dessa utveckling görs som investerare i någon av Fondens andelsklasser och via de rapporter och andra utskick som Fonden löpande administrerar. Fonden presenterar veckovisa förändringarna i NAV-kurser och utvecklingen i relation till vårt jämförelseindex. 

På månadsbasis distribueras månadsbrev vilka inkluderar Fondens utveckling, avkastningens nyckeltal samt marknadskommentarer och presentationer av större investeringar.  

 

Fondutveckling

bottom of page