top of page

Founding Partners

 

Founding Partners

Impact Credit Opportunity Fund skiljer sig från flertalet av existerande räntefonder i det att Fonden finansierar emitterande företags omställning mot hållbarhet. Även om Fonden har som mål att erbjuda en avkastning som överstiger Jämförelseindexet (Solactive Green Bond Index) är det emittentens syfte med kapitalet som tas in via hållbara obligationerna som är centralt. 

Fondförvaltarna erbjuder investerare, både med ett filantropiskt förhållningssätt och med en pragmatisk inställning, att delta i detta arbete och bli en del av fondens "Founding Partner", som kommer att inkludera tillgång till information och möten vid närbesläktade evenemang.

bottom of page