top of page

Fondutveckling


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

 

Impactfonden lanserades under november 2021. Möjligheten att delta i Fondens arbeta och dessa utveckling görs som investerare i någon av Fondens andelsklasser och via de rapporter och andra utskick som Fonden löpande administrerar. Fonden presenterar veckovisa förändringarna i NAV-kurser och utvecklingen i relation till vårt jämförelseindex. 

På månadsbasis distribueras månadsbrev vilka inkluderar Fondens utveckling, avkastningens nyckeltal samt marknadskommentarer och presentationer av större investeringar.  

 

Fondutveckling

bottom of page