top of page

Jämförelseindex

 

Jämförelseindex

 

Fondens utveckling jämförs med Solactive Green Bond Index, ett index över hållbara stats- och företagsobligationer som är avsett att ge investerare ett objektivt och robust mått på den globala marknaden för räntebärande värdepapper som emitterats för att finansiera projekt med direkta miljöfördelar. 

 

Fonden - då den är aktivt förvaltad - avser inte att via sina innehav spegla jämförelseindexet och mätt som tracking error kan detta komma att avvika jämfört med jämförelseindex men också jämfört med andra räntefonder.

bottom of page