top of page

Jämförelseindex

Fondens utveckling jämförs med Solactive Green Bond Index, ett index över hållbara stats- och företagsobligationer som är avsett att ge investerare ett objektivt och robust mått på den globala marknaden för räntebärande värdepapper som emitterats för att finansiera projekt med direkta miljöfördelar.

 

Fonden - då den är aktivt förvaltad - avser inte att via sina innehav spegla jämförelseindexet och mätt som tracking error kan detta komma att avvika jämfört med jämförelseindex men också jämfört med andra räntefonder. 

 

Jämförelseindex

bottom of page