top of page

Visste du att en av
Nordens högst avkastande räntefonder
i år är hållbar?

Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

 

Om Fonden

Impact Credit Opportunity Fund ("Impactfonden") är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i hållbara obligationer på den nordiska räntemarknaden. Fondens medel placeras i huvudsak i överlåtbara räntebärande instrument, såsom obligationer, konvertibler samt likvida medel.

Hållbara obligationer är per definitionen i ICMA:s (International Capital Market Association) Green Bond Principles "En samling frivilliga ramverk med det uttalade uppdraget och visionen att främja den roll som den globala kreditmarknaden kan spela för att finansiera framsteg mot miljömässig och social hållbarhet." Under Impact Investing framgår hur de hållbara obligationerna är indelade i olika ramverk.

Fondens obligationsinvesteringar sker i alla typer av kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut och kan även ske i obligationer som saknar ratingbetyg. Inför varje investering gör förvaltaren en hållbarhets- och kreditriskbedömning vilken framgår under Investeringsprocessen. Fonden förväntas ha en genomsnittlig duration på cirka 3 år.

Dokument

Fondfakta

FONDFAKTA.png
bottom of page