top of page

Parisavtalet

”We are the first generation that can end poverty, the last that can end climate change.”

 

- Ban Ki-moon,
fd generalsekreterare FN.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som slöts den 12 december 2015. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

 

I Parisavtalet har en majoritet av världens länder överenskommit att bidra till att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriella nivåer. Därtill är intentionen att  begränsa ökningen till 1,5 grader med löfte om att vart femte år ytterligare försöka minska utsläppet av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter och att hantera de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringar. USA beslöt den 1 juli 2017 att lämna avtalet men återinträdde den 19 februari 2021.

 

En grundtanke i Parisavtalet är att de länder som har bäst förutsättningar ska gå före, och att industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer.

 

FN:s klimatkonvention

bottom of page